Spiral Stabilisering

Spiral stabilisering är ett sätt att se på rörelse ock funktion. Olika övningar som stärker ditt rörelsemönster ock som förebygger, lindrar ock behandlar stelhet, smärta ock andra krämpor. Det är en av flera moment i behandling, separat behandling eller gruppträning. Spiral stabilisering hjälper dig att använda din kropp som den är byggd att användas. Du får mindre ont, din rörlighet ökar ock du förstår din kropp bättre.

Vi – homo sapiens – är skapta för rörelse. Olika muskler i kroppen gör olika saker. Men ingen del av kroppen, muskel eller cell, sinne eller organ, gör någonsin något för sig själv. Alla delar ingår alltid i olika sammanhang. Så när muskler arbetar gör de det tillsammans. De jobbar med ock mot varandra i olika mönster, eller olika kedjor av muskler. Här delar vi förenklat in dessa muskelkedjor i två sorter: vertikala ock spirala.

De vertikala muskelkedjorna stabiliserar kroppen. Genom att dra ihop ock ”låsa fast” olika leder i varandra – till exempel trycks kotorna i ryggraden ihop till en stadig pelare – håller de ihop kroppen genom att dra oss nedåt.

De spirala muskelkedjorna däremot går horisontellt ock roterande, som spiraler alltså, genom ock runt kroppen. Ock till skillnad från de vertikala muskelkedjorna rör spiralmusklerna kroppen uppåt – till exempel dras ryggkotorna isär för att skapa utrymme för rörelse ock minska friktionen (slitaget).

spiral stabilisering

Båda funktionerna är viktiga, men i en kultur där vi sitter still ock där många träningsformer är statiska blir det obalans i kroppen. Det leder till spänningar, stelhet, smärta ock sämre funktion.

Varför uppåt?
Det handlar om gravitation. När Zlatan lägger en frispark i krysset, skjuter han inte bollen rakt mot målet. Han riktar skottet, väl beräknat, snett uppåt för att den ska dala ock hamna där han tänkt. På samma sätt kan vi gå ock springa; med tunga, klampande steg ner i marken, eller med högt huvud ock lätta steget. Neråt blir jobbigt, uppåt blir framåt.

Kort sammanfattat:
1. Centrering: vi lär oss att rörelse förutsätter en kropp i balans. Som en cykel; stilla hänger den på sitt stöd, upprätt rör den sig framåt utan stöd.
2. Traktion: vi lär oss att ”dra ut” kroppen ock öppna leder för skapa rörlighet.
3. Rotation: vi lär oss att rörelse är rotation. Via rotation kan vi fortplanta kraften mellan de olika musklerna i kedjan som behövs för att rörelsen ska bli smidig, effektiv ock skonsam.